ROT- Avdrag

Utnyttja Rot-avdraget. Betala endast 70% av arbetskostnaden.

 

 

 

Rotavdrag

 

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

 

Du kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnaden. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Husarbete använder vi som ett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten.

Rot- och rutavdragets storlek

 

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

 

Det är utföraren, till exempel Elektrikern som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

 

Läs mer på www.skatteverket.se